Drumul spre Școală…
…undeva în România reală
sau despre egalitatea de șanse


Un iPhone în buzunarul de la blugi, o tabletă în rucsacul ”de fițe”, care ține loc demodatului ghiozdan și un lap-top așezat pe biroul de acasă, toate acestea fac deja parte din dotarea multora dintre elevii școlilor din București sau din alte mari orașe din România.

25% dintre elevii din mediul rural nu urmeaza vreo școală sau  au întrerupt-o

Există însă mulți, din păcate foarte mulți, elevii de școală pentru care toate acestea sunt de neimaginat. Acolo unde ei trăiesc, în satele din România reală, mai depărtate sau mai apropiate de București, acești copii sau tineri se luptă, ei și famiile lor, cu greutățile unei vieți aspre și pline de nevoi. Rechizitele, manualele școlare, un ghiozdan, fie că nu sunt de găsit în sărăcăcioasa prăvălie din micul lor sat, la care se poate ajunge pe drumul adeseori impracticabil ce duce către ”asfalt”, fie că pur și simplu, părinții trebuie să-și drămuiască banii pentru a le cumpărara încălțări sau îmbrăcăminte. Cifrele statistice alăturate ilustrează această realitate.

1 din 2 copii din mediul rural nu își poate continua studiile la liceu

Nimeni și nimic nu poate justifica o astfel de diferență – o nedreptate pentru mulți dintre copiii de la țară și în egală măsură o pierdere pentru societatea românească lipsită prin forța împrejurărilor unei istorii mai îndepărtate sau mai recente, de valorile umane ale acestor copii îndreptățiți și ei să facă parte din elitele intelectuale, culturale, artistice ale unei societăți în căutare de valori autentice. ”Eu cred că veşnicia s-a născut la sat” spune Lucian Blaga, el însuși venind pe lume într-o mică așezare lângă Sebeș Alba. Dar din păcate tot la sat s-a născut și sărăcia..

350.000 copii trăiesc în sărăcie extremă, confruntându-se 
deseori cu lipsa unei alimențatii corespunzătoare, 
a încălțămintei, îmbrăcămintei și a rechizitelor.

A fi alături de acești copii pe drumul lor spre școală, reprezintă un crez și o datorie pe care Fundația SVASTA și-a asumat-o cu mai mulți ani în urmă. De la prima noastră bursieră din 1996, studenta MG, până în prezent am însoțit pe acest drum sute de copii, care în prezent  reușesc să-și continue studiile la liceu sau la facultate, ori le-au absolvit, pășind acum pe propriul lor drum în viață. Am colaborat în cadrul acestor proiecte cu Universități de prestigiu din București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, cu licee sau școli gimnaziale de pe tot întinsul României, cu parohii, autorități locale sau naționale de peste tot, cu alte ONG-uri din România sau din Europa. Iar alegerea acestor copii nu a fost ușoară. Resursele proprii ale Fundației nu ne-au permis să răspundem multora dintre cei îndreptățiți să primească sprijinul nostru. Opțiunile noastre s-au îndreptat cu precădere spre acele cazuri cu caracter social care periclitau viitorul acestor copii sau tineri. Lipsiți de sprijinul unuia sau a ambilor părinți, crescuți de câte o bunică cu o situație materială precară, ori provenind din familii în care unul sau ambii părinți sunt șomeri, ori se află în detenție, acești tineri nu se lasă copleșiți de greutățile vremelnice care le împovărează copilăria sau adolescența. Ei vor să învețe. Vor să meargă mai departe la școală. Iar noi am ajuns la ei trecând întâi pe la școala din satul în care ei învață. Prezentându-ne acolo dorința de a-i ajuta pe acești copii nevoiași, ei ne-au fost recomandați de profesorii lor, la fel cum în aceste sate uitate adeseori de o societate preocupată excesiv de propriile probleme, am întâlnit preoți cu har autentic care se străduiesc și ei să facă ceva pentru acești copii ”ai lor”. Iar pentru noi a fost pasul cel mai firesc, acela de a fi alături și de eforturile neștiute ale acestor slujitori autentici și devotați ai comunităților din care fac parte. Ne-am sfătuit atât cu Profesorul cât și cu Preotul din aceste sate și am găsit căi prin care să-i putem ajuta:

  • acordând un sprijin financiar școlii din localitatea respectivă pentru a putea oferi în fiecare an premii în cărți copiilor merituoși;
  • sprijinind preoții din aceste sate pentru a putea oferi de Crăciun pungi cu cadouri ori rechizite copiilor din parohiile respective;
  • copiilor merituoși care vor să învețe și sunt lipsiți de posibilități materiale le-am oferit burse pentru a-și continua studiile la liceu sau la facultate

Și ceea ce vrem să mai facem, va continua. Pentru noi, Fundația SVASTA, a fi alături de acești copii sau tineri pe drumul lor spre școală este o datorie dar și o bucurie.

Iar despre acest program de burse puteți afla din câteva din multele imagini pe care echipa Fundației le-a adunat pe drumurile ei.

Vă invităm în această călătorie.

Program de burse pentru elevi și studenți având o situație materială dificilă

Acest program de burse reprezintă proiectul ”istoric” al Fundației SVASTA, primele burse fiind acordate începând din anii 90. Se poate spune că întâi au fost aceste burse și apoi  a apărut Fundația. Proiectul respectiv este o ilustrare sugestivă a misiunii și viziunii Fundației SVASTA

Obiectiv

Facilitarea accesului la școală a copiilor și tinerilor proveniți din medii/familii defavorizate care sunt doritori să-și continue studiile, demonstrând acest lucru prin performanțele la învățătură.

Rezultate

Începând din anul 2007 și până în 2018 un număr de peste 400 de elevi și studenți din toată țara, cu precădere din mediul rural au beneficiat de burse din partea Fundației, ceea ce le-a permis să-și continue cu succes studiile. Astăzi aceștia sunt: economiști, ingineri, profesori, medici, juriști, psihologi, etc.

Activități

Principalele activități au fost:

  • Identificarea de cazuri sociale prin contactarea autorităților locale, a diferitelor instituții publice, inclusiv cu responsabilități în domeniul asistenței sociale și protecției copilului, unități de învățământ, alte ONG-uri;
  • Contactarea potențialilor bursieri și a familiilor acestora în vederea stabilirii cu aceștia a intențiilor și posibilităților privind dezvoltarea lor profesională și cunoașterea totodată a situației lor materiale;
  • Încheierea unui contract de bursă care prevede obligația obținerii de către bursieri a unor rezultate la învățătură convenite de comun acord;
  • Acordarea pe perioada lunilor de școlarizare a unei burse în valoare de 300 de lei/lună (elevi) și 400 lei/lună (studenți)
  • Monitorizarea rezultatelor la învățătură;
  • Organizarea de evenimente/întâlniri cu bursierii