Așa lucrăm noi


Activitatea Fundației SVASTA are la bază o abordare care poate fi caracterizată prin următoarele elemente:

  • Pasul de la ”Corporate Social responsability”, spre activități non-profit cu o pronunțată dimensiune socială a însemnat și transferul resurselor de know-how și a unor competențe specifice firmelor private către Fundația creată în urmă cu 10 ani;
  • Resursele financiare necesare proiectelor Fundației sunt în exclusivitate private și provin în principal din donațiile oferite de Iulian SVASTA;
  • Pe măsura extinderii acestor proiecte și creșterii semnificative a solicitărilor pentru bursele oferite de Fundație, au fost identificate și alte surse de finanțare, tot de natură privată, accesarea acestora fiind facilitată de experiența colaboratorilor Fundației SVASTA în domeniul implementării de proiecte de consultanță, inclusiv cu finanțare europeană;
  • Echipa de colaboratori ai Fundației este alcătuită din consultanți sau traineri cu experiență în proiecte implementate în sectorul privat la care se adaugă foști bursieri ai Fundației atașați valorilor acestei organizații;
  • Bugetele proiectelor sunt astfel dimensionate încât resursele alocate să fie utilizate cu precădere direct înspre folosul beneficiarilor proiectelor Fundației – grupul țintă mai sus menționat;
  • Modul de lucru al echipelor de proiect este caracterizat prin: abordare directă și investigare pe teren a cazurilor, cât mai puțin formalism și birocrație inutilă, canale de comunicare directă ”face to face”
  • Coordonarea activității de ansamblu a Fundației este asigurată de dr.ing. Iulian SVASTA, cu o experiență deosebită în implementarea de proiecte de consultanță și training atât în domeniul public și privat, la care se adaugă experiența specifică din învățământul universitar;
  • Colaborarea echipei Fundației cu diferite firme sau organizații, cu precădere din spațiul german a oferit prilejul preluării unor concepte și a unor maniere de abordare caracterizate printr-o planificare riguroasă, seriozitate, corectitudine și un accent deosebit pe aspectele sociale;

În decursul celor peste 10 ani de activitate Fundația SVASTA a gestionat proiecte cu o valoare totală de peste 1.000.000 EURO.