Cine suntem


Fundația SVASTA a fost înființată în anul 2007 de către Iulian SVASTA și Mihai SVASTA. Aceștia au decis ca activitățile non profit realizate inițial în cadrul uneia dintre primele firme românești de consultanță: SVASTA Consult SRL București, în care cei doi membrii fondatori au fost acționari, firmă care a fost prezentă pe piața românească din anul 1993, să fie dezvoltate în cadrul unei entități distincte care să beneficieze la aceea dată de sprijinul logistic, de know-how-ul și de resursele umane ale firmei.

Proiectele Fundației au fost orientate de la început în spre domeniul educației. Grupul țintă al acestor proiecte este definit după criterii preponderent de natură socială, fiind alcătuit în principal din copii și tineri proveniți din medii/familii defavorizate, având posibilități reduse de a-și continua studiile, dar care au demonstrat că vor să învețe.

În decursul anilor, peste 500 de astfel de elevi și studenți din toată țara, au beneficiat de un sprijin financiar din partea Fundației SVASTA, în principal o bursă de studii, care le-a permis să-și finalizeze cu succes studiile. Astăzi ei sunt: ingineri, economiști, medici, juriști, profesori,

În identificarea acestor tineri ca și în monitorizarea activității lor școlare, Fundația SVASTA a colaborat direct cu autorități locale din majoritatea județelor țării, cu instituții de învățământ, cu autorități la nivel național din domeniul protecției copilului și al asistenței sociale, din domeniul justiției, cu ONG-uri din țară sau străinătate. O pondere însemnată în activitatea colaboratorilor Fundației a constat în cunoașterea directă a realității din zonele de proveniență a bursierilor. Au fost efectuate numeroase vizite la nivelul familiilor, al școlii, al autorităților locale, urmărindu-se ca solicitanții burselor, pe lângă ajutorul financiar, să beneficieze și de un sprijin moral – sentimentul că nu sunt singuri, că este cineva care îi poate sprijini, îi apreciază și totodată le cere anumite rezultate.

Totul în conformitate cu deviza Fundației…

Alături de tine pe drumul spre școală…