O carte pentru fiecare premiant


Obiectiv

Susținerea performanței la învățătură prin acordarea unor premii sub formă de cărți pentru elevii cu rezultate la învățătură și care au obținut câte o diplomă din partea școlii. Sunt avute în vedere, cu precădere școli din mediul rural unde școlile nu dispun de resursele financiare acordării unor astfel de premii.

Rezultate

Au fost acordate începând din anul 2008, un număr de peste 500 de astfel de premii pentru elevii unor școli din județele Bihor, Maramureș, Sibiu, Vrancea, Vaslui, etc

Activități

Principalele activități au fost:

  • Contactarea conducerii școlilor și stabilirea necesarului de premii, procurarea acestora și expedierea spre localitățile respective;
  • Participarea la festivitatea de premiere a elevilor
  • Discuții la nivelul școlilor respective cu scopul identificării unor cazuri sociale și trecerea în revistă a posibilităților de sprijinire a elevilor